-:: ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ::-