นโยบายด้านคุณภาพ

 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย   ถูกสุขอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และบริษัทจะเพิ่มระดับการรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ของบริษัทคือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานสากล และยึดหลักกรรมวิธีการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

พิมพ์เอกสารอ้างอิง

36,283 total views, 12 views today

Comments are closed