นโยบายด้านคุณภาพบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  มีความปลอดภัย   ถูกสุขอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และบริษัทจะเพิ่มระดับการรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ของบริษัทคือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานสากล และยึดหลักกรรมวิธีการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

5,187 total views, 6 views today

Comments are closed