ข้อมูลบริษัท

 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

 สำนักงานใหญ่: 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร: 02 – 6340061- 4  โทรสาร: 02-2384090

ที่อยู่โรงงาน:
 (โรงงาน 1)  92   หมู่ที่ 3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 โทร: 053 – 844961-4, 053 – 498195-6  โทรสาร: 053-498199

 (โรงงาน 2) 299  หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 โทร: 053 – 848088-94  โทรสาร: 053-848097

ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผักแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์หลัก: ผักแช่แข็ง: ถั่วแระ, ถั่วแขก, ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดฝักอ่อน และ ผักผสม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2531
ทุนจดทะเบียน: 381,145,725.00 บาท
เป็นบริษัทมหาชนเมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2537
ประธานกรรมการบริษัท:  นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร: นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์
กรรมการผู้จัดการ: นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์

107,014 total views, 40 views today

Comments are closed